pre firmy

Ak by ste chceli vybaviť vašu spoločnosť nádobami NAPAPIER, cena je regulovateľná v závislosti od počtu odobraných kusov.  Pri zvažovaní korporátneho riešenia vlastnej potlače je možné dohodnúť podmienky na osobnom stretnutí. 

Prevádzkovateľom obchodu a myšlienky NAPAPIER  je KREVERK s.r.o. 

Červeňákova 4 

841 01 Bratislava  

DIČ: 2120561751  

IČO: 50981340  

zapísaná v obchodnom registri ako 121284/B  

Founder a kontaktná osoba v prípade, že chcete napapier do vašeho obchodu je Marko Horban. 

Všetky práva sú vyhradené.  

tel. 0902291212, horbanmarko@gmail.com