môj príbeh

Náš papier je náš les. 

Náš les je ako my, živý a prosperujúci len nám nedokáže povedať „stačí už, tak dosť!“ Ak niekto dokáže žiť s predstavou, že sa ho to netýka tak verím aspoň v jeho deti, tak ako oni veria v dobré konce. 
 

Môj príbeh sa začína na Strednej odbornej škole, keď som si vypočul svoje myšlienky a úvahy z vlastnej slohovej práce o ekologii v školskom rozhlase. Bolo to mrazivé ale aj po tých 25 rokoch, kedy som sa ekológiou nezaoberal, cítim v sebe tú istú empatiu, zodpovednosť a skrytý aktivizmus.  
 

Snažím sa to prebudiť aj v mojich deťoch, lebo sú ešte ovplyvniteľné a verím, že ekologické vedomie každého človeka, občana a obyvateľa je možné naštartovať aj v pokročilom veku. 
 

Odkedy som sa usadil a založil si rodinu, snažím sa riešit logistiku domácnosti tak ako to len dokáže mestský človek 21. storočia. Skoro ako každý sa snažím odolávať konzumnému tlaku a vytvoriť si nejaké zásady, aby bolo všetko prinajmenšom v rovnováhe.  
 

Kupujem len to čo potrebujem, nie to čo chcem. Snažím sa podporovať slovenských výrobcov, kupujem aj veci z druhej ruky. 

Viem, že to asi nestačí ale popri práci a rodine je to uspokojivý výkon. V tomto šume bytia som zaregistroval jednu nepatrnú vec, ktorá chýbala v našej domácnosti a do tej chvíle sme ju riešili ako tisícky iných domácností, ignoráciou alebo improvizovaným riešením. 

Kam zbierať doma papierový odpad? 
 

Vždy sa našla nejaká igelitka alebo papierová taška, ktorá sa časom rozpadla. Nič nevydržalo a pretože som človek kreatívny, začal som s vývojom. Mám nejaké predchádzajúce skúsenosti s prácou z papiera /časopis ABC v osemdesiatych rokoch alebo japonské Origami v devädesiatych rokoch/ ale v tomto prípade sa jednalo o úplne iný typ výzvy.  
 

Zpočiatku som chcel zjednodušiť zbieranie a vysypávanie iba u nás doma, ale s každým ďalším modelom som nadobúdal presvedčenie, že by to mohlo mať zmysel aj pre iných, podobne zmýšľajúcich obyvateľov. 
 

A vtedy sa to stalo! 
 

Rozhodol som sa, že naučím všetkých triediť papier do môjho koša, aby som ochránil náš les. Použijem na to všetky dostupné i nedostupné prostriedky aby som to dokázal a dúfam, že aj vy sa stanete takým občanom a človekom, ktorému záleží na tom čo je pre nás a ponás najdôležitejšie.  
 

Prežitie všetkých druhov. 
 

Marko Horban / founder